Onze zorgvisie

Dag na dag blijven groeien in hun taak om voor iedere bewoner/gebruiker een aangenaam verblijf te creëren.

31b

We willen een aangenaam verblijf creëren. Onder het begrip “aangenaam verblijf” verstaan we “een plek zoals een thuis: waar iemand verblijft, zich veilig voelt en waar hij/zij het prettig vertoeven vindt”. Zo kan de bewoner op alle tijden bezoek ontvangen om zijn verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Sommige bewoners/gebruikers (in kortverblijf of in het dagverzorgingscentrum) keren ook terug naar huis. Onze woonzorgvoorziening is dus niet altijd een nieuwe thuis voor hen.

Zo leggen we de nadruk op het “samen verblijven” en op het “samenzijn”, naast het zorgafhankelijke aspect.

Het woord “woonzorgvoorziening” bestaat uit drie woorden: woon + zorg + voorziening. Alle drie deze woorden zijn voor ons belangrijk. Een bewoner verblijft/woont immers gedurende een bepaalde periode (enkele uren tot 24u per dag en enkele dagen tot 7 dagen per week) in onze voorziening. Op bepaalde momenten van zijn/haar verblijf geniet hij/zij zorg maar op de andere momenten is hij/zij ook aanwezig in onze voorziening. Wij voorzien daarom in een brede hulp- en dienstverlening die aansluit bij de andere aspecten van onze bewoners/gebruikers (creatieve activiteiten, sociale activiteiten, maaltijden, …).

Beeld 004