Directie

Het is onze betrachting om een zo minimaal mogelijke verandering te
veroorzaken in de normale dagorde van onze bewoner. We willen onze bewonerbvooral laten zijn wie hij/zij is. We willen onze bewoner daarom uitnodigen om ons te leren kennen en om ons toe te laten hem/haar te leren kennen. Onze bewoner leren kennen als de persoon die hij/zij is (met goede en minder goede kanten) maar ook als de persoon die hij/zij was .

“Vanuit een holistiche en christelijke visie op onze bewonder/ gebruiker doen we dit in de eerste plaats door zijn/haar individuele identiteit te ontdekken en te behouden.”

– Jozef Jonckheere, voorzitter Solidum vzw

Een adequate reactie op de uitdagingen van het leven leidt tot toename, behoud of herstel van het subjectief welbevinden. Het leidt tot een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit en een positief zelfbeeld. Het is bij ons de oudere zelf, die vorm aan zijn/haar leven in het woonzorgcentrum geeft. We zien het woonzorgcentrum hierbij als een draagkrachtige en ondersteunende omgeving waarin onze bewoner, via ervaring, inzicht en een goede wil, zich ‘thuis’ kan voelen.

“Zij blijven in staat om hulp te vragen en hulp te ontvangen.”

– Martine Engelen, Algemeen directeur WCZ O.L. Vrouw van Lourdes

Vrijwilligers hebben binnen de zorgvoorzieningen van Solidum een aanvullende rol. Vrijwilligerswerk creëert nieuwe kansen op ontmoeting, samenwerking, communicatie en slaat bruggen tussen de bewoners.

“De zorgvoorzieningen van Solidum zien diversiteit als een verrijking van de organisatie.”

– Dirk De Byser, Algemeen directeur WCZ Van Lierde & WZC Hof Ter Waarbeek

Ondanks al onze expertise en deskundigheid hebben we de waarheid niet in pacht. We willen niet voorbijgaan aan de rijpheid en wijsheid van onze bewoners. We betrekken hen in de beslissingen van iedere dag. Wanneer onze bewoner aangeeft dat dit voor hem/haar moeilijk valt, schakelen we, met respect voor de privacy, familie, vrienden en kennissen in om ons hierin bij te staan. Daarnaast staan we ook erkentelijk naar de inbreng van onze vrijwilligers, stagiairs en studenten en onze personeelsleden. Via dagelijkse verbale en non-verbale communicatie kennen zij de bewoners en kunnen zij eveneens advies uitbrengen. De beleidsmakers staan in voor het kader waarbinnen dergelijke communicatie in het belang van de bewoner mogelijk is. We bedoelen hiermee zowel de Federale en Vlaamse beleidsmakers (politici) als de lokale beleidsmakers (bestuursleden en directie).

“Elkeen heeft daarin zijn rol en zijn verantwoordelijkheid: bewoner/gebruiker zelf, zijn familie, zijn vrienden en kennisen, onze gemotiveerde en deskundige personeelsleden en de betrokken beleidsmakers.”

– Elke De Cuyper, Algemeen directeur WCZ Sint-Augustinius

De eindbeslissing ligt steeds bij de leiding van onze woonzorgvoorzieningen. Zij maken steeds de afweging in functie van de impact op de organisatie, zowel financieel, organisatorisch als juridisch. Ze maken ook de afweging van het individu ten aanzien van de groep bewoners en gebruikers.

“Samen geven we, binnen de grenzen van het wettelijke kader en binnen de grenzen van het financieel en organisatorisch haalbare, vorm aan onze hulp en dienstverlening.”

– Marc Van Nieuwenhove, Algemeen directeur WCZ Sint-Felix

We willen een plek creëren waar onze bewoners ook op moeilijke momenten terecht kunnen met hun zorgen en verdriet. Een plek waar er naar mekaar geluisterd wordt en waar ieder individu een eigen plaats heeft binnen de groep. Zonder daarom in een keurslijf geduwd te worden maar gewoon door ieder te aanvaarden zoals hij/zij is. Onze personeelsleden bejegenen daarom onze bewoner/gebruiker op een vriendelijke, warme en respectvolle manier.

“Zo creëren we, voor onze bewoners/gebruikers, een plek waar ze zich goed kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en hun hart kunnen verwarmen.”

– Leen Cornil, Algemeen directeur WCZ d’Eycken Brug

“de bewoner wordt gezien als een persoon met mogelijkheden en wordt niet vereenzelvigd met zijn beperkingen. “

– Frank Decorte, Algemeen directeur WZC Hof ter Waarbeek